Privacy policy


Charleroi Espace Meeting Européen

Privacy policy

Charleroi Espace Meeting Européen
Afgevaardigd bestuurster : Sabine DELITTE
Rue des français, 147
6020 Charleroi (Dampremy)
telefoon : +32 71 23 98 50
mail : info@ceme.be
website : http://www.ceme.be

Doel

Charleroi Espace Meeting Européen is een onderneming die evenementen organiseert en ruimtes en zalen beheert voor congressen, conferenties of seminaries.
Charleroi Espace Meeting Européen onderhoudt dit informatieforum zodat zij de bezoekers en de leden van Charleroi Espace Meeting Européen informatie kan verstrekken over de activiteiten en verwezenlijkingen van de onderneming. Het huidige privacybeleid geldt voor alle bezoekers die de site ceme.be raadplegen, ongeacht de fysieke locatie of de individuele toegangsmogelijkheid.
Wanneer u de site raadpleegt, dan aanvaardt u de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Indien u ze weigert, gelieve deze site dan niet te raadplegen. Gelieve er rekening mee te houden dat de gebruiksvoorwaarden soms gewijzigd en/of herzien kunnen worden en dat u telkens als u de verbinding met de site maakt, automatisch de gewijzigde en/of herziene gebruiksvoorwaarden aanvaardt.
Beleid inzake de bescherming van de private levenssfeer
Charleroi Espace Meeting Européen eerbiedigt de privacy van de bezoekers van deze site, wat zowel voor de leden als voor de niet-leden van Charleroi Espace Meeting Européen geldt.
De persoonsgegevens die bij een bezoek aan de site naar Charleroi Espace Meeting Européen doorgestuurd worden, zijn die welke u vrijwillig overgemaakt heeft naar aanleiding van uw verzoeken tot informatie of aansluiting en uw inschrijvingen op onze evenementen. Ze worden bewaard en opgeslagen in een databank zodat wij u bepaalde informatie kunnen verstrekken en/of op de hoogte houden van de activiteiten die Charleroi Espace Meeting Européen en haar partners in de evenement- en communicatiesectoren organiseert.

Uw gegevens worden gebruikt :

- 1. voor ons administratief beheer van de leden/niet-leden;
- 2. om u op de hoogte te houden van onze eigen informatie en diensten en deze van onze partners, conform de doelstellingen van onze vereniging.
De persoonsgegevens die wij ingezameld hebben, worden enkel gebruikt voor de twee hierboven beschreven doelstellingen. Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de private levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens beschikt u bij Charleroi Espace Meeting Européen over een recht van toegang en verbetering alsook over een recht van verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct-marketing-doeleinden. DEZE GEGEVENS ZIJN EIGENDOM VAN HET CEME; DE INFORMATICASYSTEMEN WAARMEE ZE WORDEN BEHEERD ZIJN EIGENDOM VAN HET e-MARKETING AGENTSCHAP F-et-T.com waaraan Charleroi Espace Meeting Européen de virtuele promotie van haar eigendommen toevertrouwd heeft.

Links en inhoud van de site

De site van Charleroi Espace Meeting Européen bevat links naar sites die niet haar eigendom zijn.
Charleroi Espace Meeting Européen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites noch voor de gevolgen van het gebruik dat u ervan maakt.
De informatie die op de site van Charleroi Espace Meeting Européen verspreid wordt, wordt regelmatig bijgewerkt en nagekeken. Charleroi Espace Meeting Européen kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade ingevolge het gebruik van of de toegang tot deze site noch voor een virus of een schade toegebracht aan uw computer of ander informaticamateriaal. Meer in het algemeen verstrekt Charleroi Espace Meeting Européen geen enkele, uitdrukkelijke of stilzwijgende, garantie voor de volledige of een deel van de site.